Posts in Category: Дюшеме

Дюшемето – история и поставяне

Стая с хубаво подово дюшеме

Дюшемето е една от най-старите подови настилки ползвани в Европа. Преди технологиите и индустриалното производство да се развият, това е била една от масовите подови настилки от дърво. То е било предпочитано, поради естествения си произход и изобилието от дърво. Дълготрайността му се е доказала през годините и е намерило трайно място в сърцата на хората с вкус и усет.